EUPROM spol. s r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava
Koľajová a cestná dopravaMostyTrakčné vedeniaZabezpečovacie zariadenieOznamovacie zariadeniaElektrotechnikaEkonomika a Dopravná technológia
 

Kontakty

Meno

Špecializácia

Funkcia

Kontakt v SR

Kontakt v ČR

Ing.
Josef 
Naništa

telekomunikačná
a oznamovacia technika

konateľ

tel.: 421 2 6252 0922
mobil: 421 905 532 494

tel.: 420 541 174 039
mobil: 420 602 721 724
tel.ČD: 960-4039

Ing. 
Milan 
Bříza

telekomunikačná
a oznamovacia technika
konateľ tel.: 421 2 6252 0922 tel.: 420 541 174 459
mobil: 420 602 859 594
tel.ČD: 960-4459

Ing. 
Ľudovít Augustín

ekonomika prokurista tel.: 421 2 6252 0922
mobil: 421 905 322 516
 

Ing. 
František 
Mráz

železničné stavby   tel.: 421 2 6252 0922 tel.: 420 541 175 804
mobil: 420 602 723 794
tel.ČD: 960-5804

Ing. 
Milan Mladoniczký

ekonomika a železničné dopravné inžinierstvo   tel.: 421 2 6252 0922
mobil: 421 905 844 599
 

Ing. 
Stanislav Krupička

železničná zabezpečovacia technika   tel.: 421 2 6252 0922 tel.: 420 541 174 054
mobil: 420 602 635 785
tel.ČD: 960-4054

Ing. 
Jiří 
Molák

trakčné systémy železníc a mestských dráh   tel.: 421 2 6252 0922 tel.: 420 541 175 105
mobil: 420 602 723 791
tel.ČD: 960-5105

Ing. 
Miroslav 
Polák

trakčné systémy železníc a mestských dráh   tel.: 421 2 6252 0922 tel.: 420 541 175 859
mobil: 420 606 715 397
tel.ČD: 960-5859

Ing. 
Karel 
Pukl

mostné konštrukcie a inžinierske stavby   tel.: 421 2 6252 0922 tel.: 420 541 175 039
mobil: 420 603 865 998
tel.ČD: 960-5039

Ing. 
Pavel 
Lhotský

mostné konštrukcie a inžinierske stavby   tel.: 421 2 6252 0922 tel.: 420 541 175 817
mobil: 420 608 714 422
tel.ČD: 960-5817

Ing. 
Jan 
Šobáň

silnoprúdová technika   tel.: 421 2 6252 0922 tel.: 420 541 175 819
mobil: 420 602 533 366
tel.ČD: 960-5819

EUPROM spol. s r.o. Černyševského 26
851 01 Bratislava

tel.: +421 2 6252 0922,   fax: +421 2 6252 0922   IČO: 35 868 604
Bankové spojenie: Tatra banka, č.ú: 2624828323/1100
web:www.euprom.sk   e-mail: euprom@euprom.sk